• تخفیف تا 10 درصد در بردهای مختلف
broad01

Broadlink

sonoff01

Sonoff

atmel02

AVR

micro01

Microchip

texas04

Texas Instruments

ardu03

Arduino Boards

سایت در حال ساخت......

پیشنهادات ویژه فناوری پروین
محصولات جدید
  • محصولات جدید
  • محصولات ویژه
  • محصولات پرفروش
  • محصولات تخفیف دار

سایت در حال ساخت.....

اهداف و برنامه های گسترش فناوری پروین

توسعه دانش کامپیوتر و بردهای الکترونیکی قابل برنامه ریزی در صنایع و بخشهای مختلف اقتصادی جامعه

افزایش بهروری با بکارگیری تکنولوژی کامپیوتر و اتوماسیون اداری

برگزاری کارگاههای آموزشی جهت بخشهای مختلف صنفی

کاهش هزینه قطعات سخت افزاری و بردهای الکترونیک برای مصرف کنندگان

مشارکت با دیگر شرکتهای دانش بنیان جهت ایجاد کار گروهی و تمرکز بر تولید محصول سخت افزار و نرم افزاری

بومی کردن تکنولوژی کامپیوتر و الکترونیک