در این بخش محصولات شامل:انواع سنسورها، انواع ماژول های ارتباطی، کنورترهای مختلف و سایر ماژولهای سودمند در پروژه های میکروکنترلر عرضه شده است.

ارتباطات (83)

بردهای جانبی میکروکنترلر (45)

سایر ماژولها (33)

سنسورها (73)

مبدل (36)