دراین بخش تجهیزات رله، سوئیچ، تغذیه، رباتیک، موتور عرضه میشود.

آداپتور، شارژر (30)

باتری (10)

پاور،تغذیه،آداپتور (64)

رباتیک (51)

رله و سوئیچ (25)

موتور و گیربکس (48)