دراین بخش تجهیزات رله، سوئیچ، تغذیه، رباتیک، موتور عرضه میشود.

آداپتور، شارژر (30)

باتری (18)

پاور،تغذیه،آداپتور (68)

رباتیک (51)

رله و سوئیچ (25)

موتور و گیربکس (48)