بردهای FPGA یکی از پر کابردترین بردهای الکترونیک در زمینه پردازش دیتا و سیگنال می باشد.

Papilio FPGA – LogicStart MegaWing Papilio Bundle

4,850,000 تومان
  • Spartan 6 LX9 FPGA (Datasheet)
  • High efficiency LTC3419 Step Down Dual Voltage Regulator (Datasheet)
  • Dual Channel FTDI FT2232 USB 2.0 Full Speed Interface (Datasheet)
  • 64Mbit Micron MT48LC4M16 SDRAM (Datasheet)
  • 64Mbit Macronix MX25L6445 SPI Flash (Datasheet)
  • 48 I/O pins arranged in a Papilio Wing form factor
  • 32Mhz Crystal Oscillator