انواع بردهای آموزشی میکروکنترلر از کمپانی های مختلف مانند تگزاس اینسترومنت

BeagleBone (2)

FPGA (1)

Raspberry Pi (8)

STM (6)

Texas Instrument (6)